More koje nas sve spaja, čovjekova je jedina nada. Kao nikada prije, ova stara izreka sada dobiva doslovno značenje: svi smo mi u istome brodu.

Jacques Yves Cousteau

Objave za medije

EU je najveći svjetski uvoznik proizvoda iz ribarstva, a 50% uvoza dolazi iz zemalja u razvoju

61%
svjetskih ribljih stokova se maksimalno lovi

10%
svjetskih ribljih stokova može se više iskorištavati

29%
svih svjetskih ribljih stokova je u prelovu

23kg
prosječno se u eu godišnje konzumira proizvoda iz ribarstva po osobi, od čega 24% otpada na proizvode iz akvakulture

85000
akvakultura u EU zapošljava osoba