Bionika

        

Baviti se bionikom je:
•ekspedicija
•genij prirode
•vodič za održivost
•interdisciplinarnost
•samostalnestart-upovi
•životna znatiželja

        

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj web podstranice isključiva je odgovornost Sveučilišta u Zadru.