Lokalno ekološko znanje o ribarstvu

        

Cilj kolegija je upoznati studente s interdisciplinarnim pristupom morskom okolišu i upravljanju ribarstvom.

U okviru ovog predmeta studenti će planirati i analizirati intervjue za ribare kako bi stekli bolje znanje o lokalnim morskim resursima, kao i identificirali najvažnije probleme ribara i njihove uzroke. Također će naučiti kako objasniti dugoročne promjene u morskom okolišu, u vezi s ribarstvom, ali i klimatskim promjenama, te procijeniti mogućnosti za upravljanje ribarstvom na principu „ecosystem based fisheries management”.

Stoga će kroz kolegij Lokalno ekološko znanje o ribarstvu (FLEK) studenti naučiti kako koristiti i uključiti znanje ribara, što je vrlo važno, posebno u zemljama u kojima su dugoročni podaci o ribarstvu rijetki, za bolje upravljanje, odnosno za postizanje održivog ribarstva u Sredozemlju i šire.

        

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj web podstranice isključiva je odgovornost Sveučilišta u Zadru.