Nova dostignuća u akvakulturi

        

Pregled predmeta: Nova dostignuća u akvakulturi

  • Kolegij će studentima pružiti znanje i informacije o nedavnom tehnološkom razvoju, uvođenju novih vrsta, nedavnim promjenama i globalnim trendovima u industriji akvakulture.
  • Kolegij je usmjeren na najvažnije tehnološke inovacije u posljednjih nekoliko godina, korištene u proizvodnim tehnologijama za nove vrste, kao i proizvodnju dobro prepoznatih vrsta (poput lososa, lubina, šarana i tilapije) uz upotrebu novih tehnoloških i / ili upravljačkih alata.
  • Praktični rad na uzgajalištu riba i školjkaša te na mrijestilištu za recikliranje

        

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj web podstranice isključiva je odgovornost Sveučilišta u Zadru.