O projektu

        

Naziv projekta: BE UNIZD - Internacionalizacija plavog obrazovanja Sveučilišta u Zadru
Ukupna vrijednost projekta: 1.788.718,40 kn
Trajanje: 12.10.2018. - 11.10.2020.
Programski okvir: Europski socijalni fond
Nositelj: Sveučilište u Zadru
Partner: Tankerska plovidba d.d.

Okosnica projekta BE UNIZD - Internacionalizacija plavog obrazovanja Sveučilišta u Zadru je razvoj i promocija novog združenog diplomskog studija Pomorskog menadžmenta te kolegija iz područja ekologije i akvakulture na engleskom jeziku, čime će se značajno unaprijediti kvaliteta visokog obrazovanja te olakšati mobilnost studenata i nastavnog osoblja u ovom području obrazovanja.
Novi združeni diplomski studij na engleskom jeziku razviti će Pomorski odjel sa suradničkim institucijama Fakultetom za pomorstvo i promet Sveučilišta u Ljubljani (Slovenija) i Visokom školom primijenjenih znanosti u Flensburgu (Njemačka). Partner na projektu je Tankerska plovidba d.d., koja će sa svojim stručnjacima doprinijeti razvoju kurikuluma za novi studij. Osim toga, kroz projekt će se nadograditi postojeći pomorski simulator - nabaviti će se relevantni softver koji služi za kreiranje i prilagođavanje visokokvalitetnih navigacijskih simulacija te generiranje 3D modela.
Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu će kroz projekt razviti novih 6 kolegija u okviru diplomskog studija Održivo upravljanje vodenim ekosustavima. Kolegiji će biti namijenjeni stranim studentima, ali i studentima Sveučilišta u Zadru koji čak i nisu s Odjela za ekologiju, agronomiju i akvakulturu budući će biti ponuđeni kao izborni kolegiji.

Ciljevi projekta:

  1. Razvoj, uspostavljanje i promocija novog združenog diplomskog studija u području pomorskog menadžmenta kroz suradnju i jačanje kompetencija nastavnog i nenastavnog osoblja Sveučilišta u Zadru, studenata i predstavnika realnog sektora
  2. Razvoj, uspostavljanje i promocija novih kolegija diplomske razine na stranom jeziku u području ekologije i akvakulture kroz suradnju i jačanje kompetencija studenata i nastavnog i nenastavnog osoblja Sveučilišta u Zadru
  3. Jačanje kompetencija studenata te nastavnog i nenastavnog osoblja Sveučilišta u Zadru kroz primjenu participativnog pristupa razvoju novih programa, sudjelovanjem u edukativnim aktivnostima i suradnjom s predstavnicima realnog sektora

Kontakt osoba:
Voditelj projekta - Irena Dominiković, mag.oec, e-mail: idominiko@unizd.hr
Koordinator za razvoj i uspostavu združenog studija - izv. prof. dr. sc. Leonardo Marušić, e-mail: lmarusic@unizd.hr
Koordinator za razvoj i uspostavu kolegija na stranom jeziku: dr. sc. Ivan Župan, e-mail: zupan@unizd.hr

        

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj web podstranice isključiva je odgovornost Sveučilišta u Zadru.