Projektni konzorcij

Sveučilište u Zadru

Zadar ima višestoljetnu sveučilišnu tradiciju, najdužu u hrvatskim zemljama: na tradicijama crkvenog školstva koje se u Zadru spominje od 10. stoljeća, još 14. lipnja 1396. osnovana je u Zadru dominikanska visokoškolska ustanova Studium generale, kasnije nazvana Universitas Jadertina.

Danas je Sveučilište u Zadru najveće potpuno integrirano sveučilište u Republici Hrvatskoj s 25 sveučilišnih odjela. Na odjelima se izvode studiji na tri razine: preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj. Na sveučilišnim studijima studira oko 6000 studenta. Sveučilište u Zadru ostvaruje suradnju s brojnim hrvatskim i inozemnim ustanovama i akademskim asocijacijama, putem članstva u međunarodnim sveučilišnim udrugama i zajednicama te ugovorima o suradnji sa sveučilištima.

Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu započeo je s radom 2006. godine. Od 2010. pokreće se preddiplomski studij iz područja primijenjene ekologije u poljoprivredi (Biljna proizvodnja Sredozemlja i Gospodarenje ekosustavima Sredozemlja). Studij promovira integrirani i ekološki prihvatljiv pristup poljoprivredi u uvjetima Mediterana s naglaskom na ekološku komponentu i na gospodarenje, a ne iskorištavanje. U 2012. godini pokreće se preddiplomski studij „Podvodne znanosti i tehnologije“.

U sklopu projekta BLUE SMART Odjel je u listopadu 2017. pokrenuo diplomski studij „Održivo upravljanje vodenim ekosustavima“.

AGRRA

Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije (AGRRA) javna je ustanova osnovana od strane Zadarske županije s ciljem informiranja, koordiniranja i implementiranja Programa ruralnog razvoja 2014-2020.

Jedna je od glavnih aktivnosti AGRRA-e istraživanje i razvoj te unapređenje informacijsko-komunikacijskih tehnologija u okviru potreba ruralnog razvoja i ribarstva. AGRRA pruža tehničku i savjetodavnu pomoć glede programa međunarodne i međuregionalne suradnje koji su usmjereni na tehnološki razvoj i razvoj inovativnog poduzetništva kao i održivih gospodarskih aktivnosti na ruralnim područjima.

Unutar Ustanove formirana su tri odjela, Odjel za gospodarstvo, Odjel za razvoj i EU fondove te Odjel za međunarodnu suradnju koji u potpunosti pokrivaju sve aspekte ruralnog razvoja Zadarske županije. Tijekom godina, zahvaljujući timu stručnih ljudi unutar različitih područja, AGRRA je stekla veliku mrežu privatnih i javnih suradnika.

Cromaris

Cromaris d.d. je tvrtka koja se bavi uzgojem, preradom i prodajom autohtone jadranske ribe i školjki. Osnovana je 2009. godine spajanjem pionira hrvatske i europske marikulture Cenmara, Marimirne I Marikulture Istra.

Cromaris predstavlja najvećeg poslodavca u sektoru marikulture RH s više od 350 zaposlenika u koje konstantno ulaže kroz srednjoškolske, diplomske i poslijediplomske programe. Danas je Cromaris jedna od top 10 kompanija u uzgoju brancina i orade na svijetu, a na tržištu je prepoznat kao lider u kvaliteti. To potvrđuju brojni certifikati (HACCP, ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, FSSC, IFS, GlobalG.A.P., Friend of the Sea), ali i svakodnevne provjere kroz sustav strogih kontrola procesa i proizvoda.

Osim uzgoja konvencionalne ribe, Cromaris uzgaja i organsku ribu koja se dostavlja na tržišta diljem Europe pod brandom Cromaris Organic.

Uzgajališta Cromarisa smještena su u Jadranskom moru, na pomno odabranim lokacijama koje se odlikuju čistoćom netaknute prirode. Uzgajališta su opremljena vrhunskim sustavom automatskog hranjenja, podvodnim kamerama u kavezima, robotima za čišćenje mreža i modernom flotom za izlov ribe. Sve to omogućuje svakodnevne izlove i brzu otpremu ribe od uzgajališta do centra za sortiranje ribe, odakle se riba svakodnevno otprema diljem Europe i na tržište stiže „extra svježa“, unutar 12-36 sati od izlova.

S obzirom na visoku nutritivnu vrijednost bijele ribe (brancina, orada i hama) koja povoljno utječe na ljudsko zdravlje, cilj je Cromarisa razvijanje i širenje kulture zdrave i uravnotežene prehrane te konzumacije ribe i ribljih proizvoda, vodeći pritom brigu o očuvanju okoliša.

WWF Adria

WWF Adria službeno je osnovana tek početkom 2015. godine, no WWF u regiji Dinarskog luka djeluje petnaestak godina. Uloga WWF Adrije je da sa svojim timom te kroz partnerstva da značajan doprinos očuvanju biološke raznolikosti naše regije kao dijela Mediterana i Dunavsko-karpatske ekoregije. Kao međunarodnoj organizaciji, pristup je “misli globalno, djeluj lokalno”. WWF Adria u regiju donosi najbolja svjetska iskustva o zaštiti prirode i održivom razvoju te ih primjenjuje lokalno, dobro poznajući okolnosti i istinske potrebe. 

WWF Adria pokriva područje Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Kosova*, Makedonije, Slovenije i Srbije. U proteklih petnaestak godina ostvarena su mnoga partnerstva s nevladinim organizacijama kao što su Dinarica, Green Home, Mladi istraživači Srbije, Eko-Most, Sunce, INCA, Zelena akcija, Zeleni Osijek, Zelena Istra, Greenpeace Hrvatska, BIOM, Žmergo i Savez udruga Dravska liga. Kroz brojne projekte koje provodi, WWF Adria promovira osnivanje i dobro upravljanje zaštićenim područjima, potiče obnovu i zaštitu riječnih ekosustava i močvara, radi na unaprjeđenju procesa izdvajanja šuma visoke zaštitne vrijednosti, razvija održivi turizam u morskim zaštićenim područjima, provodi promotivne kampanje s ciljem osvještavanja djece i odraslih o okolišnim problemima, organizira treninge i aktivnosti razmjene iskustava za djelatnike institucija i predstavnike nevladinih organizacija i surađuje s tvrtkama na podizanju svijesti o načelima održivog razvoja i društvenoj odgovornosti u poslovanju.