O studiju

Od akademske godine 2017./2018. Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu Sveučilištu u Zadru započeo je izvođenjem novog sveučilišnog diplomskog studija pod nazivom "Održivo upravljanje vodenim ekosustavima". Predviđena upisna kvota je 30 izvanrednih studenta. Više informacija o samom studiju i terminu za prijavu možete pronaći na web stranici LINK.

Predstavljanje spomenutog diplomskog studija održano je 5. rujna 2017. godine od 19 sati u Svečanoj dvorani Sveučilišta u Zadru. Naime, Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu Sveučilišta u Zadru, zajedno s vanjskim suradnicima, te partnerima u sklopu projekta „Blue Education for Sustainable Management of Aquatic Resources – BLUE SMART“ sufinanciranog iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (European Maritime and Fisheries Fund) izradio je Elaborat spomenutog studija s ciljem stvaranja novih vještina i znanja u sektoru plavog gospodarstva. Senat Sveučilišta u Zadru, na X. sjednici održanoj 27. lipnja 2017. godine donio je Odluku o prihvaćanju sveučilišnog diplomskog studija Održivo upravljanje vodenim ekosustavima.