Kontakt

Sveučilište u Zadru

Tomislav Šarić, voditelj projekta BLUE SMART
Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu, Sveučilište u Zadru
tosaric@unizd.hr
00385 23 200 839

AGRRA
Ana Zubčić
Savjetnica za međunarodnu suradnju i EU fondove
ana.zubcic@agrra.hr
00385 23 628 450

CROMARIS
Slavica Čolak
Voditelj veterinarske službe
slavica.colak@cromaris.hr
00385 99 307 3566

WWF Adria
Patrik Krstinić, Stručni suradnik za pitanja mora
pkrstinic@wwfadria.org
00385 1 5509 623