Biomimikrija

Čovjek je oduvijek bio inspiriran prirodom i nalazio rješenja promatrajući, izučavajući genijalnost prirode i njenih prilagodbi na promjene u obliku formi, funkcija, struktura jedinki i čitavih sustava kroz 3,8 milijardi godina. U zadnjih desetak godina biomimikrija je prihvaćena kao jedinstveno interdisciplinarno područje koje primjenjuje rješenja iz prirode u svakidašnjem životu čovjeka.

Biomimikrija se vodi principom primjenjivanja rješenja iz prirode na sve vrste aktivnosti i proizvodnje koja moraju podržavati i održavati uvjete za život. Kako bismo održivo evoluirali i adaptirali se na dinamične promjene na Zemlji potrebno je reciklirati materijale bez proizvodnje otpada, biti energetski učinkovit i koristiti obnovljive resurse, prestati proizvoditi štetne supstance (toksične kemikalije i nusproizvode) i bazirati industrije na 'zelenoj kemiji' kao što to čini priroda.

Biomimikrija objedinjuje znanost i umjetnost, potiče edukaciju putem kreativnosti izradom konkretnih projekata i aplikacije znanja u rješavanju svih vrsta problema.

Na primjer, istraživanja školjkaša kamenica i dagnji otkrila su specifične polimere koje ovim vrstama omogućuju učvršćivanje u morskim sredinama, pa ih danas koristimo kao organska “zelena“ ljepila koja nisu štetna za život, čvršća su i mogu se koristiti u vodi (PureBond). Ili, kako “napraviti” vodu iz zraka kao što to čini svaki dan mali kornjaš u pustinji Namib. 

Više informacija o biomimikriji:

https://biomimicry.net/

https://asknature.org/