Erozija plaža i njen utjecaj na vodeni ekosustav

Odgovor društva na eroziju plaža i povlačenje iza obalne linije najvećim dijelom uključuje građevinske intervencije koje podrazumijevaju gradnju zaštitnih struktura na plažama. Te strukture mijenjaju prirodni hidrodinamički sustav valova i morskih struja pri čemu utječu na transport pijeska koji, zauzvrat, kontrolira dinamiku erozije/povećanja plaža (Miles i dr., 2001.; Hsu i dr., 2007.). Utjecaj obalnih zidova i ostalih zaštitnih struktura na obali može uzrokovati značajne promjene staništa uz popratne ekološke utjecaje koje je u kratkom roku teško otkriti (Jaramillo i dr., 2002.). Kako erodirane plaže nakon postavljanja zaštitnih struktura postaju uže, reducirana staništa mogu direktno smanjiti raznolikost i obilje biote.