More i društvo - Ocean Literacy

Čovjek je oduvijek povezan s morem i ovisan o moru, ali nakon desetljeća onečišćenja, uništavanja staništa, prelova te klimatskih promjena i zakiseljavanja oceana u novije vrijeme, zdravlje oceana je ugroženo.

Ljudi uglavnom nisu svjesni uloge mora u njihovim svakodnevnim životima (kisik, lijekovi, hrana itd.) niti uloge svojih svakodnevnih odluka u zdravlju oceana.

Kako bi se morskim resursima upravljalo i koristilo na održiv način potrebno je ljudima pružiti informaciju o međusobnoj povezanosti čovjeka i pomoći im u donošenju odluka prema morskom okolišu na što odgovorniji način.

Ocean Literacy je pojam koji označava razumijevanje utjecaja mora na tebe i tvog utjecaja na more. Ocean Literacy sastoji se od 7 osnovnih principa i 44 koncepata:

  1. Zemlja ima jedan veliki ocean s mnogim obilježjima.
  2. More i život u moru oblikuju obilježja Zemlje.
  3. More ima najveći utjecaj na klimu i vrijeme.
  4. More omogućava život na Zemlji.
  5. More podržava veliku raznolikost života i ekosustava.
  6. More i ljudi su neraskidivo povezani.
  7. Većina mora i oceana su još uvijek neistraženi.

Kroz ove principe tumači se utjecaj mora na Zemlju i čovjeka kroz najrazličitije teme svih područja znanosti. Ovaj koncept usmjerava se na šire društvo uključujući obrazovni sustav, donosioce odluka, politiku i gospodarstvo, te danas predstavlja jedan od temelja za postizanje održivog korištenja morskih resursa jer tek poznavanjem i razumijevanjem mora možemo shvatiti posljedice svojeg djelovanja na more.

Europska komisija prepoznala je potencijal Ocean Literacy te potiče širenje ovog koncepta u Europi kako bi građani stekli znanje o moru te na taj način lakše prepoznali i prihvatili važnost održivog korištenja morskih resursa i postigli održivi Plavi rast.

UN je predložio Desetljeće znanosti o moru za održivi razvoj za razdoblje 2021-2030 čime će ojačati svijest javnosti o neodgodivoj potrebi za novim istraživanjima i korištenjem postojećih znanstvenih podataka kako bismo razumjeli kumulativne učinke kojima su mora i oceani izloženi.

Tijekom UN-ove konferencije o oceanima u New Yorku u lipnju, 2017. donesen je dokument Poziv na djelovanje kojeg su prihvatile sve članice UN-a. U tom se dokumentu u točki 13.e) navodi promicanje Ocean Literacy čime ovaj koncept postaje jedan od načina postizanja održivog korištenja morskih resursa.

Da bi se postigao dio UN Agende 2030 za održivi razvoj –  cilj održivog razvoja 14: Očuvati i održivo koristiti oceane, mora i morske resurse za održiv razvoj, potrebno je informirati i obrazovati društvo čemu Ocean Literacy značajno može doprinijeti.

More info at: http://oceanliteracy.wp2.coexploration.org/