Plavi rast je dugoročna strategija za potporu održivom rastu morskog i pomorskog sektora.

Pogledajte zanimljivu infografiku koja prikazuje osnovne komponente strategije Plavog rasta.