Proizvodi ribarstva

Proizvodi ribarstva najtraženija su hrana na svjetskom prehrambenom tržištu koja osigurava primarni izvor proteina za približno tri milijarde ljudi u svijetu. Prikupljanje/lov, prerada i konzumiranje proizvoda ribarstva drevna je praksa zabilježena u arheološkim nalazima iz doba paleolitika. U srednjem se vijeku prerada ribe počela naglo razvijati. Soljenje u bačvama, konzerviranje u rasolu, sušenje i dimljenje najstarije su metode prerade. Bolje razumijevanje opasnosti od konzumiranja sirovih proizvoda ribarstva dovelo je do unaprjeđenja ovih metoda njihovog očuvanja i obrade. Razvojem prerađivačke tehnologije i rasta potražnje na Jadranu se polovicom prošlog stoljeća grade tvornice za preradu ribe, čija se proizvodnja prvenstveno se temeljila na tradicionalnoj konzerviranoj maloj plavoj ribi, uglavnom srdeli. Početkom 50-tih godina XX. stoljeća na istočnoj obali Jadrana postoji 27 tvornica ribljih konzervi dnevnog kapaciteta oko 100 t sirovine.

Povijesno gledano, industrija proizvoda ribarstva značajno je utjecala na okoliš. Prelov ciljanih vrsta, slučajni ulov nekomercijalnih vrsta, onečišćenje iz slabo upravljane i neodržive akvakulture negativno su utjecali na stanje ribljih stokova, te degradaciju obalnih staništa, jezera i rijeka, ali i na socioekonomske prilike lokalnim zajednicama.

Ekološki i socioekonomski izazovi pred kojima se danas nalazi industrija proizvoda ribarstva moraju se rješavati na svim razinama društva. Održivost proizvoda ribarstva od proizvođača zahtjeva poštivanje niza pravila zasnovanih na znanstvenim studijama i tehnološkim inovacijama koja uključuju poštivanje zakonske regulative, procjenu rizika i provođenje redovitog monitoringa svih faza proizvodnje, bilo da se radi o divljim ili uzgojnim vrstama. Neizostavni dio u osiguranju održivosti proizvoda ribarstva je sustav sljedivosti koji će pružiti potrošačima pouzdanu informaciju o porijeklu svakog pojedinog proizvoda, te podizanje razine svijesti o odabiru održivih proizvoda ribarstva. Konačni cilj je očuvanje zdravih i produktivnih akvatičkih ekosustava i osiguravanje dostupnosti proizvoda ribarstva za rastuću ljudsku populaciju.