O tečaju

Procjenjuje se da je u sektoru ribarstva u Hrvatskoj trenutno zaposleno oko 25,000 ljudi. Unatoč tome, podaci pokazuju da na tržištu rada i dalje nedostaje stručne radne snage, te postoji manjak znanja kod zaposlenika u sektoru. Stoga je jedan od glavnih ciljeva projekta pružanje podrške u vidu jačanja znanja i kompetencija iz sfere ribarstva što će biti ostvareno putem razvoja inovativnog modela e-učenja. Projekt će rezultirati novim materijalima za učenje, koji će biti dostupni na on-line platformi. Materijali stvoreni za potrebe edukacije bit će dostupni za korištenje Sveučilištu, organizacijama za strukovno obrazovanje te tvrtkama u sektoru. Tečaj će imati za cilj prekvalifikaciju i unaprjeđenje znanja radne snage (uključujući i trenutno nezaposlene osobe) u različitim sektorima, olakšati pronalazak zaposlenja i ojačati vještine. Ovaj vid edukacije  polaznicima će omogućiti napredak u karijeri i ubrzati njihovu mobilnost prema drugim poslovima vezanim uz plavu ekonomiju.