Agenciji za ruralni razvoj Zadarske županije (AGRRA) odobren novi projekt iz sektora ribarstva

Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije (AGRRA) je javna ustanova osnovana od strane Zadarske županije s ciljem, između ostaloga, razvoja održivih ekonomskih aktivnosti na ruralnim područjima Zadarske županije, izrade i provođenja pilot projekata u poljoprivredi i ribarstvu te poticanja poslovne suradnje i transfera tehnoloških rezultata. Tijekom godina AGRRA je sudjelovala na mnogim projektima u ribarstvu. Bila je jedan od glavnih aktera u osnivanju Udruge „Novigradska dagnja“ čiji je glavni cilj bio dobivanje „Zaštićene oznake izvornosti“ (ZOI) za Novigradsku dagnju, kao i u osnivanju Lokalne akcijske grupe u ribarstvu (FLAG) „Tri mora“. Dala je tehničku podršku u implementaciji projekta „InoVada“, sufinanciranog sredstvima Europskog socijalnog fonda, čiji je glavni cilj bio ispitivanje kvalitete i proizvodnih parametara dagnje s područja Novigradskog mora, usporedba rezultata s drugim uzgojnim područjima, ispitivanje mogućnosti uvođenja novih vrsta u komercijalnu proizvodnju te educiranje i prijenos novih znanja i iskustava iz inozemstva u lokalnu proizvodnju. AGRRA je također nudila tehničku i savjetodavnu pomoć privatnim subjektima u prijavi projektnih prijedloga na Europski fond za ribarstvo 2007-2013 te Europski fond za pomorstvo i ribarstvo, s naglaskom na projekte u marikulturi, skrapingu, modernizaciji ribarskih plovila i mreža te sufinanciranju privremenih ograničenja obavljanja ribolova.

Ove godine zalaganje AGRRA-e za razvoj ribarstva nagrađeno je jednim novim projektom vezanim za taj sektor: INVESTINFISH. Projekt je odobren u sklopu programa Interreg Italija-Hrvatska. Ukupne vrijednosti 1.5 milijuna eura, glavni cilj projekta je jačanje konkurentnosti proizvodnje ribarstva i akvakulture promicanjem investicijskih programa koji su usmjereni na nabavu usluga inovacija. Nakon provedene detaljne analize polja izvrsnosti koja mogu inicirati inovacije u 5 regija, shema inovacija, zahtjeva za inovacije koja dolaze iz malih i srednjih poduzeća i najboljih naprednih rješenja, INVESTINFISH projekt će provesti pilot aktivnosti koje će talijanskim i hrvatskim malim i srednjim poduzećima pružiti smjernice za inovacije instrumenata i usluga te potaknuti stvaranje inovativnih proizvoda i/ili procesa koji mogu utjecati na tržište, što će poboljšati poziciju malog i srednjeg poduzetništva. Očekivane pogodnosti za poduzeća su: ubrzavanje vremena na tržištu, povećanje povezanosti s inovatorima, povećanje izdataka za razvoj i istraživanje u novim i zelenijim komponentama/tehnologijama/uslugama kako bi se povećala hrvatsko-talijanska konkurentnost. INVESTINFISH također namjerava sektoru za istraživanje i razvoj ponuditi zamjenu koncepta lanca vrijednosti s vrijednosnom mrežom predlaganjem preusmjeravanja s tradicionalnih lanaca vrijednosti na više suradničke vrijednosne mreže. Očekuje se kako će INVESTINFISH partnerstvo, sastavljeno od 6 partnera, započeti s provedbom projekta početkom iduće godine. Više informacija o projektu bit će dostupno u slijedećim newsletter-ima.