Blue Smart konzorcij izradio Završno izvješće o potrebama zaposlenika plavog gospodarstva

Uz konstantnu globalizaciju tvrtke se sve više suočavaju s konkurencijom na svjetskom nivou. Kako bi izgradile i održale svoju prednost, organizacije moraju shvatiti kako su znanje i stručnost osoba koje za njih rade strateški resurs. Stoga je Blue Smart konzorcij proveo detaljnu analizu kako bi dobio jasan uvid u trenutnu situaciju sektora i ljudi zaposlenih u plavom gospodarstvu. Ta će analiza biti osnovom on-line tečaja „Osnove dobre prakse u ribarstvu“ koji je trenutno u izradi. Cilj istraživanja bio je pružiti dublju analizu trenutne situacije u plavom gospodarstvu u Hrvatskoj, a posebno u Zadarskoj županiji, s obzirom da je županija lider u sektoru plavog gospodarstva. Prema relevantnim podacima, zaposlenost u ribarskom sektoru u Zadarskoj županiji utrostručila se (do 208%) u razdoblju od 2001. do 2011., dok se na nacionalnoj razini broj zaposlenih u tom sektoru u istom razdoblju povećao za 49%. Podaci također pokazuju da je ukupna proizvodnja marikulture u Zadarskoj županiji porasla sa 45,1% u 2011. na 61% u 2014. godini u usporedbi s ukupnom hrvatskom marikulturom. Iako županija ima veliki potencijal u uzgoju školjaka (16 farmi), u razdoblju od 2011. do 2014. godine proizvodila je samo 0,5 do 6,8% ukupne nacionalne proizvodnje školjaka. Ipak, oko 95% proizvodnje riblje mlađi u Hrvatskoj dolazi iz Zadarske županije, što je čini vodećom županijom u ribarstvu i akvakulturi u zemlji. Budući da je u sektoru došlo do ogromnog rasta potreba za kvalificiranom radnom snagom u svim svojim segmentima pojačava se istim tempom. Stoga je strateško ulaganje u specifična znanja i vještine ključno na svim razinama.

Imajući u vidu da u Zadarskoj županiji i cijeloj Republici Hrvatskoj trenutno postoji nedostatak kvalificirane radne snage, a koji će se, rastom sektora,  povećati u nadolazećim godinama, projektni konzorcij je identificirao tvrtke iz plavog gospodarstva koje su izravno zainteresirane za rezultate projekta. Od direktora, menadžera i radnika malih, srednjih i velikih poduzeća u plavom gospodarstvu zatraženo je da popune upitnik kako bi konzorcij mogao analizirati njihove trenutne potrebe za znanjima i vještinama. Dodatno, ciljna skupina je proširena na studente i nezaposlene osobe s perspektivom zaposlenja u sektoru u bliskoj budućnosti. Upitnici su provedeni na lokalnoj i nacionalnoj razini. Svi relevantni dionici u području plavog gospodarstva sudjelovali su i pružili korisne inpute nužne za izradu on-line tečaja. Ukupno je popunjeno 273 upitnika. Zaključci istraživanja mogu se pronaći u "Završnom izvješću o potrebama zaposlenika plavog gospodarstva" koji će biti dostupan na web stranici Blue Smart projekta. Međutim, općenito možemo potvrditi da su rezultati upitnika potvrdili  ciljeve projekta. Naime, rezultati su pokazali nedostatak kvalificiranih ljudi koji su voljni poboljšati svoje znanje, ali obično za to nemaju mogućnosti. Stoga će izrada on-line tečaja u sklopu projekta Blue Smart biti važan iskorak u osposobljavanju ljudi koji rade u sektoru i nastavku razvoja ribarskog sektora na načelima održivosti u kombinaciji znanstvenog i interdisciplinarnog pristupa.