Dvadesetpeta obljetnica konvencije o biološkoj raznolikosti

Na konferenciji Ujedinjenih naroda o okolišu i razvitku u Rio de Janeiru 1992. pozornost svjetskih lidera bila je usmjerena na ubrzanu degradaciju biološke raznolikosti, jednog od ključnih resursa na Zemlji. Kako bi postavili temelje za rješavanje ovog problema, tim stručnjaka u godinama koje su prethodile konferenciji pripremao je dokument pod nazivom Konvencija o biološkoj raznolikosti.

Konvencija je formirana kao multilateralni ugovor čije potpisivanje obvezuje zemlje potpisnice na implementaciju mjera očuvanja biološke i krajobrazne raznolikosti u sve sektore. Poseban značaj Konvencije upravo je u tome što je promijenila koncept zaštite prirode s posebno zaštićenih dijelova prirode (područja i vrsta), na zaštitu i očuvanje sveukupne biološke i krajobrazne raznolikosti Zemlje. 

Tijekom konferencije u Riu započeto je prikupljanje potpisa da bi godinu dana kasnije Konvencija stupila na snagu u 168 zemalja potpisnica. Republika Hrvatska ratificirala je sporazum u travnju 1996. godine kada je Sabor izglasao Zakon o potvrđivanju Konvencije o biološkoj raznolikosti. U tekućoj godini slavimo 25. godišnjicu Konvencije, što predstavlja jedinstvenu priliku za reviziju dosadašnjih postignuća u zaštiti biološke i krajobrazne raznolikosti te isticanje važnosti njihovog očuvanja kroz buduće mjere na nacionalnoj i globalnoj razini. Više o Konvenciji možete pročitati na ovom linku.