Intenzivirani napori u diseminaciji rezultata Blue Smart projekta

Posljednjih mjeseci provođenja projekta Blue Smart projektni tim je intenzivira o napore u diseminaciji rezultata kako bi što šira javnost bila upoznata s istim. Tako je voditelj projekta Tomislav Šarić sudjelovao na 3. sastanku Europskog udruženja ribljih patologa, ogranka za Veliku Britaniju i Irsku, pod nazivom „Povezivanje akademske zajednice s industrijom u svrhu poboljšanja zdravlja akvatičkih životinja ", koji se održavao u Galwayu od 11. do 12. rujna 2018. godine. Više o samom sastanku može se pronaći na poveznici: https://eafp.org/galway2018/. Tomislav Šarić je sudjelovao i na završnoj konferenciji „Blue Biotechnology Master for a Blue Career –BBMBC“ projekta, odobrenog također kroz natječaj Blue Careers in Europe, koja se održala 22. 11. u Bordeauxu u Francuskoj. Navedeni događaji bili su  prilika za razmjenu iskustava stečenih u provođenju različitih EU projekta te za upoznavanje stručnjaka iz različitih europskih zemalja s rezultatima projekta Blue Smart.

Bruna Petani s Odjela za ekologiju, agronomiju i akvakulturu Sveučilišta u Zadru je predstavila Blue Smart projekt na 53. European Marine Biology Symposium (EMBS) u sklopu teme Citizen Science održane u Ostend, Belgiji. Simpozij se održao u De Grote Post, Ostend, Belgiji od 17 do 21 rujna, 2018. Ovaj je događaj bio veliki uspjeh i okupio je mnoge sudionike iz različitih zemalja, uključujući znanstvenike, studente, menadžere i vodeće stručnjake. EMBS53 ima za cilj povezivanje povijesti, sadašnjosti i budućnosti (europske) biologije mora. Simpozij je omogućio i svim sudionicima da dijele svoje znanje i raspravljaju o važnim pitanjima usko vezanim za plavi sektor. Što se tiče Blue Smart projekta, dva opća cilja su istaknuta: novi diplomski studij "Održivo upravljanje vodenim ekosustavima" i novom on-line tečaju "Osnove dobre prakse u ribarstvu“. Knjiga sažetaka se može preuzeti na: http://www.embs53.org/#section139

Ivan Župan, zamjenik voditelja projekta Blue Smart predstavio je projekt i njegove rezultate na 13. Međunarodnoj konferenciji o akvakulturi - Suradnja proizvodnje i znanosti – temelj uspješnog, održivog razvoja akvakulture koja se održavala u Vukovaru 29. i 30. studenoga 2018. godine. Prezentacija projekta je izazvala veliko zanimanje eminentnih stručnjaka iz područja ribarstva i akvakulture te se izvrsno uklopila u temu konferencije. Više o samom skupu možete pronaći na sljedećoj poveznici: https://www.hgk.hr/akvakultura/medunarodna-konferencija-o-akvakulturi