„Novigradska dagnja“ u postupku dobivanja oznake izvornosti

Dagnje (Mytilus galloprovincialis) koje prirodno rastu ili se uzgajaju u Novigradskom moru naširoko su poznate kao vrlo kvalitetan morski proizvod. Još 1873. godine hrvatski prirodoslovac Spiridon Brusina u svom putopisu opisuje dagnje iz Novigradskog mora naglašavajući njihovu važnost za lokalno stanovništvo te napominje kako su se dagnje izlovljene u Novigradskom moru otpremale i u druge gradove na jadranskoj obali. Ipak, intenzivniji uzgoj dagnji započeo je tek zadnjih desetak godina. Lokalni uzgajivači koji uzgajaju dagnje u Novigradskom moru i Novskom ždrilu osnovali su u listopadu 20015. godine Udrugu uzgajivača školjkaša „Novigradska dagnja". Udruga je kao jedan od važnih ciljeva u svom radu postavila zaštitu „Novigradske dagnje“ oznakom izvornosti kao i njeno daljnje brendiranje. U rujnu 2016. godine, nakon dobivanja financijske potpore od Ministarstva poljoprivrede, Udruga je u suradnji sa Sveučilištem u Zadru i Agencijom za ruralni razvoj Zadarske županije započela postupak zaštite „Novigradske dagnje“ oznakom izvornosti.

Do srpnja 2018. godine izrađena je specifikacija proizvoda za zaštićenu oznaku izvornosti „Novigradska dagnja“ u kojoj je opisan izgled i područje uzgoja „Novigradske dagnje“. U specifikaciji se posebna pozornost posvetila sustavu sljedivosti koji će omogućiti da samo dagnje čiji se cjelokupni uzgojni ciklus, od prikupljanja mlađi do izlova obavlja u Novigradskom moru i Novskom ždrilu, mogu nositi zaštićenu oznaku izvornosti. Posebnosti Novigradskog mora i Novskog ždrila te specifični parametri kvalitete „Novigradske dagnje“ koji je razlikuju od drugih proizvoda na tržištu predstavljaju najvažniji dio specifikacije te su zbog toga detaljno opisani. Također je objašnjena uzročno-posljedična povezanost posebnosti uzgojnog područja s posebnostima „Novigradske dagnje.

Udruga je u srpnju 2018. godine Ministarstvu poljoprivrede RH podnijela  Zahtjev za zaštitu „Novigradske dagnje“ oznakom izvornosti. Očekuje se kako će „Novigradska dagnja“ biti jedan od prvih hrvatskih proizvoda iz mora koji će ponijeti tu prestižnu oznaku.