Održano svečano predstavljanje on-line tečaja „Osnove dobre prakse u ribarstvu“

Zadar – U utorak 27. ožujka 2018. godine u DHM dvorani  Sveučilišta u Zadru održano je predstavljanje novog on-line tečaja koji je izrađen u okviru projekta Blue Education for Sustainable Management of Aquatic Resources  (BLUE SMART). Glavni cilj projekta je stvaranje novih vještina i znanja u sektoru plavog gospodarstva te povećanje mogućnosti zapošljavanja sadašnjih i budućih zaposlenika ovog sektora u Zadarskoj županiji i šire.

Predstavljeni on-line tečaj namijenjen je zaposlenicima plavog gospodarstva te će ih osposobljavati za održive akvakulturne i ribarstvene prakse. Detaljnije, tečaj će imati za cilj prekvalifikaciju i unaprjeđenje znanja radne snage (uključujući i trenutno nezaposlene osobe) u različitim sektorima, olakšati pronalazak zaposlenja i ojačati radne vještine. Razvijat će se sljedeći načela ECVET-a (Europski kreditni sustav u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju).

Kako bi tečaj što bolje odgovarao stvarnim uvjetima, projektni partner Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije – AGRRA proveo je analizu o potrebama zaposlenika plavog sektora u RH. Za sam sadržaj on line tečaja odgovorni su stručnjaci tvrtke Cromaris d.d te Sveučilišta u Zadru, dok je svjetska organizacija za zaštitu prirode WWF Adria kroz module prožela edukaciju i važnost održivosti u praksama ribarstva i akvakulture.

„Cromaris je danas jedna od vodećih europskih kompanija za uzgoj i preradu bijele ribe. Dosadašnji snažan rast i razvoj posljedica su primjene dosljedne strategije koja se bazira na vrhunskoj kvaliteti proizvoda. Cromaris će i nadalje razvijati nove koncepte u tom smjeru, te je ovakav projekt od iznimne važnosti za dodatno obrazovanje kadrova u području marikulture. Moduli koji se polažu na on line tečaju su: anatomija i fiziologija riba, zaštita zdravlja riba, hranidba ribe, tehnologija uzgoja i prerada ribe“, napomenula je Slavica Čolak, voditeljica veterinarske službe u Cromarisu.

„Održivost u ribarstvu i akvakulturi termin je koji se u svijetu poznaje i provodi odavno, a u Hrvatskoj se o njemu tek nedavno počelo pričati. Ovakav tečaj svakako doprinosi osvještavanju važnosti održivosti u našim krajevima, ali još važnije, primjeni naučenog znanja u plavom sektoru“, rekao je Patrik Krstinić, stručni suradnik za zaštitu mora iz WWF Adrije.

Nakon što je ove jeseni zaživio diplomski studij Održivo upravljanje vodenim ekosustavima na Sveučilištu u Zadru, projekt BLUE SMART omogućio je i da se osim studenata, dodatno obrazuju osobe koje već rade u sektoru plave ekonomije. Tečaj je besplatan, dvojezičan (hrvatski i engleski jezik), on line, i kao takav dostupan je svima koji su zainteresirani za dodatnu edukaciju.