Prijave na diplomski studij "Održivo upravljanje vodenim ekosustavima"

Prijave na novi diplomski studij “Održivo upravljanje vodenim ekosustavima” će biti  od 15.09. do 25.09.2017. u tajništvu Odjela. Detalje i obavijesti  o uvjetima za prijavu možete pratiti na LINK

Popis dokumentacije za prijavu studija te datume upisa na studij možete pronaći ovdje.

Obrazac za prijavu možete pronaći ovdje