Provedena analiza o potrebama zaposlenika plavog sektora u RH

U jeku globalizacije, organizacije se sve više suočavaju s konkurencijom iz čitavog svijeta. Kako bi se stvorila i održala konkurentnost, znanje i stručnost zaposlenika trebali bi se smatrati presudnim strateškim resursom.

Jedan od specifičnih ciljeva projekta Blue Smart je pružiti ljudima koji već rade, ili se planiraju zaposliti, u plavom sektoru nove potrebne vještine i znanja razvojem on-line tečaja „Osnove dobre prakse u ribarstvu”. Stvaranje kvalitetnih temelja za tečaj zahtijeva detaljniju analizu kako bi se dobio jasan uvid u potrebe zaposlenika i trenutno stanje plave ekonomije u Hrvatskoj, posebice u Zadarskoj županiji kao vodećoj u plavom sektoru.

S tim ciljem su Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije (AGRRA) i Cromaris d.d. u suradnji s  ostalim projektnim partnerima, sastavili i proveli upitnike među upraviteljima i vlasnicima malih i srednjih poduzeća, kao i među tehničkim osobljem, osobljem iz organizacija za poslovnu podršku te studentima.

Analizom provedenih upitnika sastavljen je Završni izvještaj o potrebama zaposlenika plavog sektora koji služi kao temelj za razvoj tečaja ali i kao strateški dokument koji će se dijeliti i promicati među relevantnim pružateljima usluga strukovnog obrazovanja.