U Zadru održan okrugli stol na temu „Unaprjeđenje ribarstva male plave ribe na Jadranu“

U organizaciji WWF Adria 11. i 12. siječnja 2018. godine u Zadru održan je okrugli stol na temu „Unaprjeđenje ribarstva male plave ribe na Jadranu“. Na konferenciji su bili prisutni predstavnici i ribari iz ribarske zadruge Omega 3, predstavnici Ministarstva poljoprivrede, Uprave ribarstva i Savjetodavne službe istog Ministarstva. Sastanku su nazočili i predstavnici međunarodnih WWF-ovih ureda iz Francuske i Austrije te predstavnica neovisnog konzultanta MacAlister Elliott & Partners koji je za potrebe projekta izradio procjenu stanja ribarstva sukladno zahtjevima Marine Stewardship Council certifikata.

 Prvog dana sastanka detaljno je predstavljen koncept FIP-a tj. projekata unaprjeđenja ribarstva te model zajedničkog upravljanja kao jedan od načina upravljanja ribarstvom a predstavnici svih dionika projekta predstavili su svoj rad na području održivog ribarstva i sektora male plave ribe u Jadranu. Uslijedilo je predstavljanje predprocjene stanja ribarstva male plave ribe na Jadranu sukladno zahtjevima MSC certifikata, dokumenta izrađenog od strane neovisnog konzultanta MacAlister Elliott & Partners. Ovaj dokument ukazuje na ključne slabosti i snage ribarstva male plave ribe u Jadranu i kao takav, predstavlja osnovu za izradu kvalitetnog projekta unaprjeđenja ribarstva koji teži postizanju statusa održivosti i, u konačnici, MSC certifikata za proizvode.

Drugi dan sastanka bio je posvećen izradi akcijskog plana djelovanja na razini projekta. Nakon analize i diskusije o ključnim slabostima i izazovima ribarstva male plave ribe u Jadranu pristupilo se raspravi o potencijalnim rješenjima i aktivnostima u narednom periodu. Identificirano je nekoliko ključnih područja za uspjeh projekta i osiguranje opstojnosti hrvatskog ribarstva male plave ribe:

  1. Smanjenje negativnog utjecaja na stok uz osiguravanje ekonomske isplativosti sektora
  2. Unaprjeđenje sakupljanja znanstvenih podataka
  3. Unaprjeđenje podataka o prilovu i interakcijama sa zaštićenim vrstama
  4. Unaprjeđenje znanstvenih metoda za procjenu stanja stoka

Kao zaključak sastanka dogovoreno je da će do kraja veljače 2018. godine biti izrađena skica akcijskog plana djelovanja od strane konzultanta MacAlister Elliott & Partners, te će ista biti dana na reviziju svim partnerima na projektu. Nakon što akcijski plan bude prihvaćen od strane projektnih partnera, uz jasnu viziju kretanja projekta, pokrenut će se implementacija projektnih aktivnosti.