Zajedničkim snagama građana, nevladinih organizacija i znanstvenih institucija na snagu stupio pravilnik o lovostaju trpova

Objavom u Narodnim novinama 28.03.2018. godine na snagu je stupio novi Pravilnik o lovostaju trpova (Holothuroidea). Ovo je zajednički uspjeh svih onih koji su doprinijeli rješavanju problema s trpovima prijavljivanjem prijestupnika nadležnim administrativnim tijelima. Ovakvim akcijama jasno se pokazuje da pojedinci ipak mogu napraviti razliku! Pravilnik je izradilo Ministarstvo poljoprivrede na temelju članka 12. Zakona o morskom ribarstvu. Temeljem ovog Pravilnika propisana je potpuna zabrana izlova trpova u Republici Hrvatskoj. Pravilnik je nastao kao rezultat pritiska javnosti, te vladinih i nevladinih organizacija radi nekontroliranog izlova koji se događao tijekom prošle godine diljem hrvatske obale. Trpovi u morskim ekosustavima ostvaruju nezamjenjivu ulogu razlagača organske tvari i osiguravaju osnovu za njihovo zdravo funkcioniranje. Pozdravljamo ovakvu odluku, te se nadamo da će se ubrzo donijeti i pravilnik koji će regulirati izlov ježinaca!