O projektu

BLUE SMART - “Blue Education for Sustainable Management of Aquatic Resources"

Nositelj projekta: Sveučilište u Zadru- Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu

Partneri na projektu: Cromaris d.d., WWF Adria, Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije

Trajanje projekta: 01.01.2017.- 31.12.2018.

Ukupna vrijednost projekta: 399.493,00

Opći cilj projekta: Stvaranje novih vještina i znanja u sektoru plavog gospodarstva i povećanje zapošljivosti sadašnjih i budućih radnika ovog sektora u Zadarskoj županiji.

Specifični ciljevi projekta:

1) Stvoriti uvjete za osposobljavanje novih generacija studenata i stručnjaka s odgovarajućim vještinama koje odgovaraju potrebama sektora

2)  Pružiti ljudima koji već rade u sektoru nove potrebne vještine

Rezultati projekta

Uspostava diplomskog studija „Održivo upravljanje vodenim ekosustavima“

Planirani studijski program bazirat će se na interdisciplinarnom upravljanju vodenim ekosustavima s posebnim naglaskom na zaštiti okoliša. Studij se planira prilagoditi i izvanrednim studentima, što podrazumijeva nastavu u popodnevnim satima i vikendom, kako bi se omogućilo studentima obrazovanje uz posao te nadogradnju postojećih stupnjeva obrazovanja profesionalcima iz drugih sektora.

 Izrada on- line tečaja „Osnove dobre prakse u ribarstvu“

Razvojem inovativnog on- line tečaja omogućit će se dodatna profesionalizacija radnika u sektoru. Materijali i sadržaji tečaja bi će dostupni u obliku otvorene platforme podijeljene u različite module.

Pozadina projekta:

Uzimajući u obzir rastuću potražnju za akvatičkim proizvodima na domaćem tržištu, ali i tržištu Europske unije, sektor ribarstva prema svim pokazateljima ima veliki potencijal rasta i stvaranja novih radnih mjesta. Prema Operativnom programu za razvoj Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo procjenjuje se da je u sektoru ribarstva u Hrvatskoj trenutno zaposleno oko 25.000 ljudi. Od toga je oko 30% zaposlenika zaposleno u Zadarskoj županiji. U razdoblju od 2001. do 2011. godine zaposlenost u sektoru ribarstva Zadarske županije se utrostručila (rast od 208 %), dok je u istom razdoblju na razini Hrvatske rasla za 49 %. Unatoč tome, podaci pokazuju da na tržištu rada i dalje nedostaje stručne radne snage, što će u idućim godina biti još izraženije s daljnjim rastom sektora. Nezaobilazna komponenta budućeg rasta sektora ribarstva bit će njegova održivost, smanjenje negativnog utjecaja na okoliš i stvaranje sinergije s ostalim aktivnostima u obalnom prostoru.

Upravo zbog potrebe za stvaranjem nove radne snage na tržištu rada, koja će biti educirana i osposobljena podržati održivi razvoj plavog sektora u Zadarskoj županiji i Hrvatskoj općenito razvijen je projekt “Blue Education for Sustainable Management of Aquatic Resources – BLUE SMART”. U sklopu općeg cilja, projekt predviđa aktivnosti povezane sa temeljnim i kontinuiranim obrazovanjem postojeće i nove radne snage u plavom sektoru sa stvaranjem specifičnih profesionalnih profila na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini. 

Blue Education for Sustainable Management of Aquatic Resources

Blue Education for Sustainable Management of Aquatic Resources

Blue Education for Sustainable Management of Aquatic Resources je projekt čiji je cilj stvaranje novih vještina i znanja u sektoru plavog gospodarstva te povećanje mogućnosti novih poslova sadašnjih i budućih zaposlenika ovog sektora u Zadarskoj županiji.

Blue Education for Sustainable Management of Aquatic Resources .pdf 763.43 kB