Zabilježen pomor periski u Mediteranu

Populacije plemenite periske (Pinna nobilis) u pojedinim dijelovima Mediterana ubrzano izumiru zbog parazitske bolesti koju uzrokuje praživotinja iz roda Haplosporidium. Prvi slučajevi zabilježeni su među populacijama jugoistočnog dijela Iberijskog poluotoka i Balearskog otočja krajem 2016, sa smrtnošću od oko 99% jedinki. Bolest je u posljednjih godinu i pol dana zahvatila većinu populacija zapadnog Mediterana, te se ubrzano širi središnjim Mediteranom. Jedan od uočljivijih simptoma infekcije je izostanak reakcije na podražaje, odnosno nemogućnost zatvaranja ljuštura. Školjkaši su filtratori, što znači da prikupljaju čestice i organizme koji slobodno plutaju u morskoj vodi, te ih probavljaju uz pomoć sekreta probavnih žlijezdi. Smrtnost oboljelih jedinki javlja se uslijed začepljenja probavnih žlijezdi u kojima se paraziti umnažaju

Na temelju trenutačno dostupnih informacija Međunarodna unija za očuvanje prirode (IUCN) predložila je slijedeće mjere koje bi trebale usporiti napredovanje epidemije:

  1. Identifikacija ključnih staništa s povećanom gustoćom populacija periski.
  2. Povećani monitoring stanja populacija vrsta P. nobilis i Pinna rudis kroz vizualno praćenje promjena na školjkašima te povremene biopsije tkiva u cilju utvrđivanja prisutnosti parazita.
  3. Uspostava programa zaštite za zdrave populacije u zonama epizootije. Program bi trebao uključivati smanjenje ljudskog utjecaja kroz proglašenje privremene zaštite određenih lokaliteta, te postavljanje kaveza oko pojedinih jedinki kojima bi se spriječio pristup predatora.
  4. Uspostava programa uzgoja otpornih jedinki s ciljem repopulacije.

Više o pomoru periski možete pročitati na ovom linku.